תומר פדרמן עיצוב במודרני

ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים

מדובר על פוליסת ביטוח משופרת ומותאמת במיוחד לעוסקים במקצוע האדריכלות, והייחודיות שלה באה לידי ביטוי בהרחבות ובתוספות לפוליסת ביטוח האחריות המקצועית הסטנדרטית. ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים נוצר למעשה על מנת להגן על העוסקים במקצוע האדריכלות במקרים של רשלנות מקצועית, טעות או כל האשמה כנגדם, ואחד הכיסויים של הפוליסה הוא פיצוי כספי בגין נזק פיננסי שנגרם לצד ג' בשל הרשלנות המקצועית. Read More

By :
Comments : 0