ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים

מדובר על פוליסת ביטוח משופרת ומותאמת במיוחד לעוסקים במקצוע האדריכלות, והייחודיות שלה באה לידי ביטוי בהרחבות ובתוספות לפוליסת ביטוח האחריות המקצועית הסטנדרטית. ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים נוצר למעשה על מנת להגן על העוסקים במקצוע האדריכלות במקרים של רשלנות מקצועית, טעות או כל האשמה כנגדם, ואחד הכיסויים של הפוליסה הוא פיצוי כספי בגין נזק פיננסי שנגרם לצד ג' בשל הרשלנות המקצועית.

 אילו הרחבות קיימות בביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים 

 פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים כוללת הסדר ניהול תביעות לגבי תביעות מתחת להשתתפות העצמית בפוליסה. בנוסף, היא קובעת כי כל מקרה יועבר למשרד עורכי דין לשם הערכת סיכון לתביעה. הפוליסה הזו גם קובעת כי חברי ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים יקבלו סבסוד חלקי של תשלום שכ"ט עורך דין וכי  מבוטחים שסכום ההשתתפות העצמית שלהם בפוליסה גבוה מ- 40,000 ₪ יהיו פטורים מתשלום כל שכר טרחה, מכיוון שזה ישולם על ידי חברת הביטוח. מעבר לכך, ביטוח זה מכסה את האדריכל גם לאחר סיום הפעילות המקצועית שלו ויש בה כיסוי מלא לאובדן מסמכים בגבול האחריות של הפוליסה. בנוסף לכך ביטוח זה מהווה גם כיסוי בגין הוצאת דיבה או השמצה, כיסוי הוצאות בגין מרמה  ואי יושר, היא מגנה על האדריכל גם במסגרת הליכים פליליים ותקופת הגילוי בה הוארכה ל-6 חודשים.

 באילו תביעות פוליסה זו תגן על האדריכל

 ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים מעניק כיסוי במקרים של תביעות בגין ליקויי בנייה במבנה ובגין התרשלות בפיקוח או בתכנון המבנה, לכן חשיבותו רבה במיוחד לנוכח עשרות תביעות המתנהלות בין כתלי בית המשפט נגד אדריכלים הנתבעים על ידי לקוחות פרטיים או מסחריים. ללא ביטוח זה האדריכל יהיה חשוף לתביעה שעלולה לגרום לא רק לנזק כלכלי ומקצועי, אלא גם לנזק תדמיתי שיהיה מאוד קשה לתקן. בנוסף, ללא ביטוח זה אדריכל יאלץ לממן את הוצאות ההליכים המשפטיים, לבזבז זמן יקר ולספוג פגיעה חמורה בשמו הטוב.

 מהי המשמעות הפרופסיונאלית של הביטוח הייחודי הזה

ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים נחשב להישג אדיר ולהצלחה של המעורבים בעניין, מכיוון שתהליך היווצרותו אפשר להשיג הוזלה משמעותית בביטוח המקצועי. בנוסף, התהליך גם יצר קבוצת השפעה לטובת אדריכלי ישראל שהובילה בתורה לחיזוק העמותה המקצועית של אדריכלים ומהנדסים בישראל. המטרה הסופית של יישום פוליסת הביטוח הזו היא להעניק פתרון היקפי לאדריכל ולספק לו הגנה מקצועית מפני פגיעה אפשרית בפרנסתו. הביטוח הנ"ל מהווה אלטרנטיבה איכותית לביטוחים המקצועיים הפרטיים, בין השאר מכיוון שהוא מבטיח רצף ביטוחי ומספק לכל אדריכל מבוטח את הביטחון כי יעמוד לרשותו ייצוג מקצועי שיספק את המענה המקיף לכל צרכיו במקרה שתוגש נגדו תביעה משפטית.

 

By :
Comments : 0
קצת על הכותב

השאירו תגובה

*

captcha *